Share Plugin Slideview đưa slide hình ảnh vào bài viết của bạn

 Slideview được viết ra với mục đích giúp cho tác giả có thể tạo ra một slide hình ảnh trong bài viết, từ đó người đọc dễ dàng lướt qua lại để xem tất cả hình ảnh trong slide đó, điều này tạo cho bài viết trở nên ngắn gọn hơn.


Chức năng thêm hình ảnh sẽ xuất hiện bên dưới trình soạn thảo sau khi bạn kích hoạt plugin

Cách thêm Slideview vào bài viết

– Sau khi bạn tải về và cài đặt plugin, ở bên dưới trình soạn thảo bài viết của bạn sẽ có thêm chức năng thêm slide hình ảnh vào.
– Trong bài viết bạn sử dụng Shortcode như bên dưới để hiển thị slide hình ảnh vào vị trí muốn hiển thị:

  1. [sview alt="Hình ảnh đẹp"] 

Có thêm thẻ alt để giúp seo hình ảnh của bạn, tuy nhiên bạn có thể không cần phải điền alt vào nếu không cần thiết.